Prepravné prostriedky

Vyšpecifikujeme pre Vás prepravný prostriedok (vyklápací náves, posuvná podlaha- walking floor, silo cisterna, plachtový náves), ktorým prepravíme Váš tovar čo najefektívnejšie.

Potrebujeme na to iba niekoľko informácií:

spôsob nakládky
spôsob vykládky
druh sypkého materiálu, prípadne merná hmotnosť

Popri transportoch voľne ložených tovarov poskytujeme tiež prepravy balených tovarov na paletách, v big bagoch, IBC kontajneroch. Tieto realizujeme už od množstva 1 paletového miesta i v medzinárodnej preprave.

Keďže každý druh sypkého materiálu vyžaduje špecifický prepravný prostriedok, nakladáme viacerými druhmi návesov na prepravu voľne loženého tovaru:

sklápacie návesy (vyklápanie do strany alebo dozadu – s výsypným okienkom)
súpravy na prepravu sypkých tovarov
posuvné podlahy– walking floor (až 92 m3)
silo kamióny
cisterny na tekuté materiály

Prevádzka a fakturačná adresa

Polar-M, s.r.o.
Odbojárov 451/14,
955 01 Tovarníky, Slovensko
(Otvoriť adresu na mape)

Špedícia

Fakturácia/ administratíva

Ďalšie informácie

IČO: 35965649
DIČ: 2022096846
IČ DPH: SK2022096846
Zásady ochrany osobných údajov
Spravovať možnosti cookies
Krajiny pôsobenia