Vyšpecifikujeme pre Vás prepravný prostriedok (vyklápací náves, posuvná podlaha- walking floor, silo cisterna, plachtový náves), ktorým prepravíme Váš tovar čo najefektívnejšie.
Potrebujeme na to iba niekoľko informácií:

  • spôsob nakládky
  • spôsob vykládky
  • druh sypkého materiálu, prípadne merná hmotnosť

Popri transportoch voľne ložených tovarov poskytujeme tiež prepravy balených tovarov na paletách, v big bagoch, IBC kontajneroch. Tieto realizujeme už od množstva 1 paletového miesta i v medzinárodnej preprave.

Keďže každý druh sypkého materiálu vyžaduje špecifický prepravný prostriedok, nakladáme viacerými druhmi návesov na prepravu voľne loženého tovaru:

  • sklápacie návesy (vyklápanie do strany alebo dozadu – s výsypným okienkom)
  • súpravy na prepravu sypkých tovarov
  • posuvné podlahy– walking floor (až 92 m3)
  • silo kamióny
  • cisterny na tekuté materiály
kamionová doprava Topoľčany | kamióny
kamionová doprava Topoľčany | preprava materiálov

 

kamionová doprava Topoľčany | doprava
kamionová doprava Topoľčany | preprava olejnín
kamionová doprava Topoľčany | preprava obilnín