preprava Topoľčany | Preprava olejov a tekutých produktov

Polar-M je vhodný partner na prepravu tekutých produktov cisternami. Zabezpečujeme a organizujeme prepravu po celej Európe…

Prepravy tekutých produktov zabezpečujeme podľa náročných kritérií našich zákazníkov. Medzi prepravované produkty patria minerálne oleje, nebezpečné materiály podľa ADR dohody, rastlinné oleje, ale aj oleje v rámci olejov a mazív, a takisto potravinárske produkty, ako sú víno, lieh, destiláty, melasa a glycerín.