preprava Topoľčany | Preprava drevoštiepky

Prepravu drevoštiepky prepravná spoločnosť Polar-M zabezpečuje na vnútroštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Drevoštiepka sa využíva ako biopalivo a je dobrou alternatívou plynu.