preprava Topoľčany | Preprava hnojív

Polar-M ako prepravná spoločnosť zabezpečuje prepravu hnojiva. Preprava hnojív si vyžaduje väčšiu pozornosť ako preprava ktorýchkoľvek iných prepravovaných surovín. Medzi prepravované hnojivá patria napríklad aj granulované dusikaté hnojivá a granulovaná močovina. Hnojivá prepravujeme pre našich slovenských obchodných partnerov, ale aj pre zahraničných partnerov.