preprava Topoľčany | preprava olejnín

Prepravná spoločnosť Polar-M prepravuje voľne ložené olejniny. Medzi voľne ložené olejniny patria repka olejka, slnečnica, sezam a ľan.