preprava Topoľčany | obilnín

Prepravná spoločnosť Polar-M prepravuje voľne ložené komodity. K voľne ložným komoditám, ktoré prepravujeme patria: pšenica, raž, jačmeň, ovos, proso a kukurica. Pri preprave obilnín dbáme na všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia. Preprave obilnín venujeme veľkú pozornosť, aby boli zabezpečené vysoké požiadavky našich klientov.