preprava Topoľčany | Preprava uhlia

Významnou časťou prepravovaných komodít tvorí práve preprava čierneho uhlia, brikiet, hnedého uhlia, buliet a podobných tuhých palív vyrobených z čierneho uhlia, retortové uhlie, koks či aglomerované uhlie.