Polar-M s.r.o.

Vitajte

Polar-M, s.r.o. je Váš spoľahlivý partner v oblasti prepráv voľne ložených komodít. Ťažiskom činnosti našej spoločnosti je zasielateľstvo v medzinárodnej a vnútroštátnej preprave.

Našou najdôležitejšou stratégiou je cesta flexibility a skúseností, ktoré využívame na riešenie požiadaviek našich zákazníkov. Spoločnosť Polar-M, s.r.o. optimalizuje Vaše prepravné náklady minimalizáciou prázdnych kilometrov medzi vykládkami a nakládkami, znalosťou trhu prepravovaných komodít a v neposlednom rade spokojnosťou Vašich zákazníkov, ktorým doručíme tovar načas a podľa Vašich požiadaviek.

Polar-M, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2005. Spoločnosť sa v prevažnej miere venuje zasielateľstvu a preprave sypkých a tekutých materiálov. 

Transporty voľne ložených tovarov realizujeme prostredníctvom vyklápacích návesov a návesov s posuvnou podlahou - walkingfloor. 

Prostredníctvom nášho skúseného dispečerského tímu zrealizujeme Vaše prepravy sypkých materiálov profesionálne a spoľahlivo.

Prepravu nebalených komodít úspešne realizujeme tak vnútroštátne, ale i medzinárodne. Prepravujeme všetky sypké komodity prevažne v krajinách: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko a Taliansko.

História spoločnosti

2005 - Založenie spoločnosti Polar-M, s. r. o
2008 - Riadenie spoločnosti v oblasti zasielateľstva prevzal Ing. Martin Vlčko
2010 - Spoločnosť bola GMP+ certifikovaná       
2011 - Firma Polar-M, s. r. o. sa presťahovala do nových priestorov v priemyselnom
            parku v Tovarníkoch

Dopyt
na dopravu
viac informácií
Hľadáme nových dopravcov
viac informácií
Príjmeme dispečerov MKD
viac informácií
Sme držiteľmi certifikátu GMP+
viac informácií GMP+