Polar-M s.r.o.

VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER V OBLASTI PREPRÁV VOĽNE LOŽENÝCH KOMODÍT


Video – Polar-M, s.r.o.


Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je zasielateľstvo v medzinárodnej a vnútroštátnej preprave.

Spoločnosť Polar-M, s.r.o. optimalizuje Vaše prepravné náklady minimalizáciou prázdnych kilometrov medzi vykládkami a nakládkami, znalosťou trhu prepravovaných komodít a v neposlednom rade spokojnosťou Vašich odberateľov, ktorým doručíme tovar načas a podľa Vašich požiadaviek.
Polar-M s.r.o. spoľahlivý partner v oblasti prepráv voľne ložených komodít
Polar-M s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2005. Spoločnosť sa v prevažnej miere venuje zasielateľstvu a preprave sypkých a tekutých materiálov.

Polar-M s.r.o. partner v oblasti prepráv voľne ložených komodít

Transporty voľne ložených tovarov realizujeme prostredníctvom vyklápacích návesov, návesov s posuvnou podlahou – walking floor, plachtových návesov a silo kamiónov.

Prostredníctvom nášho skúseného dispečerského tímu zrealizujeme Vaše prepravy sypkých materiálov profesionálne a spoľahlivo.

Prepravu nebalených komodít úspešne realizujeme vnútroštátne i medzinárodne. Prepravujeme sypké komodity prevažne v krajinách: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Dánsko, Slovinsko, Chorvátsko a Taliansko.